Posts Tagged ‘ từ điển pali việt ’

Pali Dictionary (Pali-Viet, Pali-English, Pali-Chinese)

Bộ từ điển này được lập trình nhằm giúp việc tra cứu và so sánh đối chiếu từ vựng Pali được dễ hơn.  Bao gồm 5 bộ từ điển sau:

<bme> : Pāli-English Dictionary của Buddhadatta Mahāhra

<bmc> : Bản dịch tiếng Hoa <bme> của Dama Bhikkhu

<bmv> : Bản dịch tiếng Việt <bme> của H.T. Bửu Chơn

<rd> : Pāli-English Dictionary của T.W. Rhys-Davis

<vri> : Pāli-English Dictionary của Vipassana Reserch Center

DOWNLOAD PALI DICTIONARY

PALI DICTIONARY

Advertisements