Posts Tagged ‘ lantsa ’

Siddhamkey 3.0

>>DOWNLOAD SIDDHAMKEY 3.0<<

 Siddhamkey 3.0 is used for inputting Siddham and Ranjana scripts into MS Word documents. To use Siddhamkey 3.0, you must install 3 fonts including Siddam, Ranjana and Arial Unicode MS.

1. Arial Unicode MS font is for displaying Devanāgarī and IAST transliteration (also known as ISO 15919 transliteration). This font can be installed from the Microsoft® Office Setup CD by choosing the following options: Office Shared Features > International Support > Universal font or you can find it on the internet.

2. Siddam and Ranjana fonts can be downloaded at the Chinese Buddhist Electronic Text Association (CBETA) reader website. Below is the direct links:

– Download Siddham font

– Download Lantsa font

————————————————————-

Chữ Siddhaṃ, cũng có khi viết là Siddhāṃ, là một trong các thể loại chữ phổ dụng để viết tiếng Phạn Sanskrit. Về mặt tự nghĩa thì “Siddhaṃ” có nghĩa là “thành tựu”. Chữ này có nguồn gốc từ miền Nam Ấn Độ và  niên đại hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 5 hoặc 6.

Chữ  Siddhaṃ rất thịnh hành vào đời Đường tại Trung Hoa. Vào thời này có 3 Đại Sư Ấn Độ gồm Vajrabodhi (Kim Cương Trí), Amoghavajra (Bất Không Kim Cương),Śubhakara-siṃha (Thiện Vô Úy) đã qua hoằng pháp tại đây. Các vị này đã dịch kinh Phạn sang Hán đồng thời phổ biến các kinh Mật Giáo được ghi chép bằng thể chữ Siddhaṃ. Tên gọi Siddhaṃ tại Trung Hoa đã được phiên thành nhiều từ Hán khác nhau, âm Hán Việt đọc ra thành Tất Đàn, Tất Đàm, Tứ Đàm, Thất Đán, Thất Đàn… Ngày nay trong sách Đại tạng Hán và Đồ tượng vẫn còn lưu lại các bài chú và chữ chủng tử bằng chữ Siddhaṃ.

Siddham inputting bar

>>DOWNLOAD SIDDHAMKEY 3.0<<

Advertisements