Siddhamkey 3.0

>>DOWNLOAD SIDDHAMKEY 3.0<<

 Siddhamkey 3.0 is used for inputting Siddham and Ranjana scripts into MS Word documents. To use Siddhamkey 3.0, you must install 3 fonts including Siddam, Ranjana and Arial Unicode MS.

1. Arial Unicode MS font is for displaying Devanāgarī and IAST transliteration (also known as ISO 15919 transliteration). This font can be installed from the Microsoft® Office Setup CD by choosing the following options: Office Shared Features > International Support > Universal font or you can find it on the internet.

2. Siddam and Ranjana fonts can be downloaded at the Chinese Buddhist Electronic Text Association (CBETA) reader website. Below is the direct links:

– Download Siddham font

– Download Lantsa font

————————————————————-

Chữ Siddhaṃ, cũng có khi viết là Siddhāṃ, là một trong các thể loại chữ phổ dụng để viết tiếng Phạn Sanskrit. Về mặt tự nghĩa thì “Siddhaṃ” có nghĩa là “thành tựu”. Chữ này có nguồn gốc từ miền Nam Ấn Độ và  niên đại hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 5 hoặc 6.

Chữ  Siddhaṃ rất thịnh hành vào đời Đường tại Trung Hoa. Vào thời này có 3 Đại Sư Ấn Độ gồm Vajrabodhi (Kim Cương Trí), Amoghavajra (Bất Không Kim Cương),Śubhakara-siṃha (Thiện Vô Úy) đã qua hoằng pháp tại đây. Các vị này đã dịch kinh Phạn sang Hán đồng thời phổ biến các kinh Mật Giáo được ghi chép bằng thể chữ Siddhaṃ. Tên gọi Siddhaṃ tại Trung Hoa đã được phiên thành nhiều từ Hán khác nhau, âm Hán Việt đọc ra thành Tất Đàn, Tất Đàm, Tứ Đàm, Thất Đán, Thất Đàn… Ngày nay trong sách Đại tạng Hán và Đồ tượng vẫn còn lưu lại các bài chú và chữ chủng tử bằng chữ Siddhaṃ.

Siddham inputting bar

>>DOWNLOAD SIDDHAMKEY 3.0<<

Advertisements
  • Ramon Mathias Soares Pontes
  • May 31st, 2011

  Dear Phuoc Khai

  I have downloaded Siddhamkey, the Sanskrit Dictionary and the Pali Dictionary and they have all worked perfectly in my desktop running Windows XP SP3. However, when have installed all the three programs in my netbook that I have just bought last Friday running Windows 7, they have all shown me a Run-time error ‘7’: Out of Memory, wich I believe that is related to an error of a Visual Basic component. If you have any clue on what is causing the problem and how to solve (if there is a missing .dll, for example), I would be very grateful.

  May the dhamma blessing be upon you,
  Ramon Mathias Soares Pontes

  • TPK
  • May 31st, 2011

  You try installing the Microsoft Office package. It may solve the problem.

  • Ramon Mathias Soares Pontes
  • June 4th, 2011

  @TPK
  I have installed the Microsoft Ofice package and the problem is solved: all the programs are running properly. Thanks a lot!

  • Whayearstye Tan
  • September 15th, 2011

  How to type ḥ in siddham key?

  • TPK
  • September 18th, 2011

  There is no ḥ in Siddhamkey. However you can add it by opening sddhkey.mdb database file, then add ḥ to a new row to tbl_siddham table. In CBETA Siddham font, script for ḥ is 揵

  • Whayearstye Tan
  • December 13th, 2011

  I have installed the siddhamkey 3.0 in my laptop which operate window 7 home premium. But when I run the application, some of the script are invisible, example ‘trum’ has four scripts, F1, F2, F3, and F4. F1, F2 and F4 have the script for trum, but F3 is a invisible button. It is a button for invisible script.

 1. Greetings,

  I just recently bought my father a computer with windows 7 and installed Siddhamkey 3.0 and received a run time error 7. I played with the compatibility settings, uninstalled and reinstalled Microsoft Office and installed it on several other windows 7 systems and still no luck. Any advice would be great. My father uses your great software frequently.

  Thank you,
  -Manjusri

  • Whayearstye Tan
  • December 15th, 2011

  can tpk give me ‘nbha’ in siddham?

 2. Dear friends,

  I have authored a proposal to encode Siddham in Unicode. The latest version of the proposal is available at:

  http://www-personal.umich.edu/~pandey/n4185-12011-siddham.pdf

  I look forward to any feedback you may provide.

  Kind regards,
  Anshuman Pandey

  • TPK
  • March 4th, 2012

  @Whayearstye Tan
  There is no NBHA character in Siddham CBETA Font, therefore you should use Image Processing Program to create it.

  • TPK
  • March 4th, 2012

  @Manjusri Nguyen
  “Run time error 7” is a common error of Windows, so it’s hard to identify the problem. However, I’ve installed Hanosoft 3.0 on Windows 7 Ultimate Edition and it works normally. Regards.

  • TPK
  • March 4th, 2012

  @Whayearstye Tan
  There are still some mistakes in siddham database. You can correct them by working with siddham.mdb file in the Siddham Program Files folder.

  • TPK
  • March 4th, 2012

  @Anshuman Pandey
  Thank you.

  • Whayearstye Tan
  • March 4th, 2012

  Thank you.

 1. No trackbacks yet.

Comments are closed.
%d bloggers like this: