Pali Dictionary (Pali-Viet, Pali-English, Pali-Chinese)

Bộ từ điển này được lập trình nhằm giúp việc tra cứu và so sánh đối chiếu từ vựng Pali được dễ hơn.  Bao gồm 5 bộ từ điển sau:

<bme> : Pāli-English Dictionary của Buddhadatta Mahāhra

<bmc> : Bản dịch tiếng Hoa <bme> của Dama Bhikkhu

<bmv> : Bản dịch tiếng Việt <bme> của H.T. Bửu Chơn

<rd> : Pāli-English Dictionary của T.W. Rhys-Davis

<vri> : Pāli-English Dictionary của Vipassana Reserch Center

DOWNLOAD PALI DICTIONARY

PALI DICTIONARY

Advertisements
 1. It is with great admiration that I deep thank you for your release and maintenance of this softwares as also the documents about Siddham_()_
  Be Blessed
  Sadhu
  With Metta

  • TPK
  • March 4th, 2012

  Sādhu!

 1. No trackbacks yet.

Comments are closed.
%d bloggers like this: